Tungkol

Ang Vocabulario Online ay hango sa nakakompyuter na gawa ni Jean Paul Potet at Antoon Postma. Kasalukuyang pinapatnugot ni Jaime F. Tiongson and Christopher F. Tiongson ang Beta bersyon ng Vocabulario Online para sa Bahay Saliksikan ng Tagalog ng San Antonio de Padua College Foundation Inc. 

Ang Vocabulario Online ay batay sa unang bahagi ng Vocabulario de Lengua Tagala ni San Buenaventura. Ito ay nagtataglay ng 16,350 na salita na nakapaloob sa 618 na pahina ng unang bahagi.  Sinimulang kathain ni Pedro de San Buenaventura ang Vocabulario de Lengua Tagala noong ika-20 ng Mayo 1606. Natapos ang paglimbag ng Vocabularioo noong ika-27 ng Mayo 1613. Ito ay inilimbag ni Tomas Pinpin at Domingo Loag sa La Noble Villa de Pila (nasa Pagalangan, Victoria, Laguna). 

Ang Vocabulario de Lengua Tagala ni San Buenaventura ang pinakaunang disksyonaryong nalimbag dito sa Pilipinas at isa sa anim na diksyonaryong Tagalog na nalimbag o nasulat noong panahon ng kastila. 

Ang pangalawang bahagi ng proyekto ng San Antonio de Padua College Foundation Inc. ay ang pagsasalin ng mga wikang kastilang tala ng Vocabulario de Lengua Tagala sa wikang Pilipino at ang paglimbag ng pangalawang bahagi nito.