SB 400 Taon


Pangungunahan ng Bahay Saliksikan ng Tagalog ang pagdiriwang ng ika-400 taon ng Vocabulario de Lengua Tagala ni Pedro de San Buenaventura ngayong taon.

Ang ganap na paglimbag ng buong Vocabulario de Lengua Tagala ni San Buenaventura sa Internet upang magamit ng nakararami ang isa sa mga proyektong nakahanay para sa pagdiriwang ng anibersaryo.

Isang panayam tungkol sa Vocabulario de Lengua Tagala ni San Buenaventura ang nasa balakin ng Bahay Saliksikan ng Tagalog para sa anibersaryong ito. Nasa intensyon din ng Bahay Saliksikan ng Tagalog maglimbag ng mga artikulo na hango sa Vocabulario de Lengua Tagala ni San Buenaventura.