Sali Na


Kailangan namin ng inyong tulong.

Kailangan ng Bahay Saliksikan ng Tagalog ng mga kasapi na may katulad na pananaw at tutulong na makamit ang mga layunin nito.

Pahatiran Sulat: National Highway, Barangay Sta. Clara Sur, Pila, Laguna, Philippines 4010

Telepono: +6349-559-0501

Fax: +6349-559-0079

Email: info @ tagalogstudies.org