Gabay

Hindi gumamit si San Buenaventura ng "k" sa mga salitang Tagalog. Sa halip, "cq" o "c" ang kanyang ginamit. Malimit din niyang gamitin ang "o" sa halip na "u". Ang "w" ay "v" o "u" at ang "i" ay sinulat niya bilang "y" sa ilang mga salita.


I-download buhat dito ang Baybayin font na gawa ni Paul Morrow at instalahan upang makita ang mga ito sa Vocabulario Online.


Ang background ng website ay hango sa actwal na larawan ng natitirang pader ng La Noble Villa de Pila sa Pagalangan, Victoria kung saan nilimbag ni Tomas Pinpin at Doming Loag noong 1613 ang Vocabulario de Legua Tagala ni San Buenaventura.