174


Comilon : Palacain pp : quetodo lo come .Vi. Comedor : palacain ca, gran comedor eres.

Comilon : Palangoya pp : quetodo lo traga .Vi. Boraz : ang palangoyang ito, este comilo boraz.

Como : Ga : adver. similitud : vt, gaicao catampalalan, tangran beliaco como tu, gayari cataas, tan asto como esto, gaaco, comoyo, gaitlog, como geueo, gahayup, co mouestia .Vi. Ali :

Como : Gagar pp : adver. similitud : aco yari, ay, gagar mo? yo por dicha soy como tu? yaring asal ngayon dile gagar nang saonang asal, lo que agora se usa no es como lo quese. usaba antes.

Como : Para pp : adver. similitud : ang amo, ay, paran tauo din, es el mono como el hombre ensus cosas, paran hayop ang dilamon asa, todas tus costumbres son como de bestia.

Como : Bouat pc : adver. similutud : ang cabulaga ninio sa ona, bouat mandin sa tauong bulag baga, man may mata, antiguamente erades comohombres çiagos aun que tenia dos oyos.

Como : Cun : adver : cun siya, y, parito. y. pagootapan co rin, como el venga yo e hablar, cumbaga may bigay sa acqin daralhin corin dito, como me lode so lou rayre aqui.

Como : Sino pc : adver. interog : vt, sino ngalan mo? L. como ti llamas. l. sinong pangalan mo? T. ag manginoopo. y. sinongalan? com se llama. v. m? sinongalan niyan? como se llama ese?

Como : Ano pc : adver. interog : ano ngalan nito? l. anong pangalan nito? como se llama esto? l. anog ypinapangalan dito? este terçero me pareçe mas congrino y mejor, nose.
Como : Cunano pc : adver. interog : cun ano iyang uica mo olitin mo caya? como como buelbe, q diçes .Vi. Dequenian esa : cun ano. t. gayon ang gaua mo? con olo haçes ansi?

Comoesta : Maano pc : maano ang asaua mo? como esta tu muger? maano ang Padre ninio sampun nangsamaniya? co mo esta buesiro Padre y si con panero? ang maginoopo. y. maano? y. um. señor como esta? duo dic: ma, ano, maano ca? como estas? naano ang Padre? como esta . un?

Comoesta : Comusta pc : C. q yalo diçen en Castilla, nagpapacomusta .5.ac. preguntar auro como esta, pinapagcocomustahan .5. P. emotar asauer como esta uno, ypinagcocomusta .2. en comendar, pregunte como esta, nagpacomusta sa acqin, pregunnio me como estaua, malayo man aco, y, pinapagcocomustahan aco sa iyo, aunque estoy lejos en vio asauer como estas.

Comosidijesemo : Baga pc : vt. cumbaga sa halimbaua, comosidi señor poninco exemplo.

Comosidijesemos : Saan pp : , vt. yna co cun saan yna, mi madre comosidejesemos, unoso es.

Comosidijesemos : Sana pp : ante ponit, vt. cun mabali ang bacal cun sanau sa nabali, si se quarase el hierro, comodijesemos que se pueda quebrar.

Comosidijesemos : Analaong pc : pos ponese este y los dos que se siguen, vt. ang patay canin analaong na cunmacain na lamang, el holgaçan comosidijesemos que no sirue sino de comer.

Comosidijesemos : Alalaong pc : vt. ang gintong tumba. a, alalaong ualan halga, el creo que es casi cobre comosidijesemos que no tiene preçio alguno. &c.

Comosiyo : Dinga pp : , vt. dinga aco ang napadoo. y. aco ang sinisi, comosiyo lo ub era ton aco asime acosan.

Compaderçe : Aua pp : de ensermo o viejo, naaaua .8.ac. compadeçerçe de alguno, cqinaaaua an .1.P. serle tenida compasion, imp : naaua ca sa manga salanta, compaderçe de los pobres, nangcaaua ang ca nang Dios, porque Dios se compadezca deti.

Compadre : Compare pp : C. aco, y, may compareng castila, tengo un Castilla compadre, cami nagcompare sa pagbinyag sa acqing anac, hiçimones compadres enel baptismo de mi hija. l. hijo.

Compadre : Casamananac : pc : duo dic: casama, anac. I. que tienen compania enel hijo, siyacong casama anac yaring si sinyol, este cavallero es mi compadre.

Compadre : Ynaama pp : de baptismo, o de otro sacramento, ynaama sa pagaasaua, compadre de casamiento, ynaama sa pagcocompila, compadre de la confirmaçion .Vi. Comadre :

Companero : Sama pp : L. que acompana, ypinagsasama .2. P. ser lleuado por çediparco, ypagsama cqita, lleuarete por companiero, sama co ycao? eres tu mi companero? sino ang sama mo? quien es tu companero?

Companero : Iling pp : L. de bien, y de mal, cailing, uno de los dos que se acompanan, nagcacailing. 9.ac. andr dos o mas sisempre juntos, sino ang cailing mo? quien es tu companero?

Companero : Casama pp : que ua con otro, cqinacasama .1.P. ser tenido por companero, ylan ang manga casam mo? quantos con paneros traes? dile cocasama iyan, no es tu companero?

Companero : Among pp : en camino, paseo, o otra cosa .Vi. Alapar : magabay camong dalua, acompanos los dos. l. id los dos como companeros apareados y juntos.

Companero : Abay pc : en camino, paseo, o otra cosa .Vi. Alapar : mag abay camong dalua, acompanos los dos. l. id dos como companeros apareados y juncos.